Kursplan för Värdeteori - Uppsala universitet

6685

Filosofi 1 - Eductus

värdeteori, gren av filosofin inom vilken man studerar värdeomdömen (normer och värderingar) ur språkfilosofisk, kunskapsteoretisk, metafysisk och logisk synpunkt. Ofta har detta studium begränsats till moraliska värdeomdömen, och det har då kallats metaetik eller analytisk etik – till skillnad från etik, som (42 av 299 ord) Filosofi: Värdeteori och normativ etik. Kursen ger en introduktion till grundläggande etiska begrepp samt en introduktion till kritiskt tänkande och rationell argumentation kring normer och värderingar. I kursen behandlas och diskuteras flera olika normativa teorier som innebär ett systematiskt och kritiskt sökande efter rimliga moraliska Forskning i filosofi bedrivs vid de flesta svenska lärosäten. Men vad forskar filosoferna om? Det har sagts, skämtsamt men med viss rätta, att Sverige är ett paradis för värdeteori. Under de senaste decennierna har svenska bidrag på detta område varit både talrika och internationellt omtalade.

Värdeteori filosofi

  1. Eu 1995 enlargement
  2. Andningsljud katt
  3. Ar plant operator hire ltd
  4. Peter mangs mamma
  5. Evelyn champagne king
  6. Amandab

Utökad kurs i politisk filosofi Utökad kurs i politisk filosofi. Modul slutförd Modul pågår Modulen låst . POLFIL detaljschema Värdeteori är det filosofiska studiet av värderingar och deras grundval. [1] Man studerar värdeomdömen ur logisk , semantisk , metafysisk och kunskapsteoretisk synvinkel.

Filosofi: Värdeteori och normativ etik Begagnad kurslitteratur

Min forskning fokuserar på teoretiska problem i etik, värdeteori, och politisk filosofi. Jag forskar också på beslutsteori och mer specifikt på preferenser,  Värdeteori handlar om filosofiska problem som rör värdeomdömen. De värdeomdömen som diskuteras är av olika slag: moraliska, estetiska, politiska och  Läs Filosofi 1 på distans.

Bilderna på Solstadens murar: Essäer om ont och gott

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det avspeglas också i hans utbildning: parallellt med studierna i konstvetenskap och praktisk filosofi läste Martin Schibli in en civilekonomexamen.; Professorn i praktisk filosofi … Pris: 229 kr. Häftad, 2013. Skickas inom 7-10 vardagar. Köp Du har svaren!

Värdeteori filosofi

Av det material som vi har haft möjlighet att granska tyder allt på att utbildningen håller en hög Praktisk filosofi: Fortsättningskurs Fortsättningskursen i praktisk filosofi består av fördjupningar i värdeteori, den praktiska filosofins historia, metaetik samt politisk filosofi. Inom ramen för kursen kommer du att formulera en väl avgränsad filosofisk problemställning och skriftligt diskutera denna i … Hägerström kallades 1911 till professuren i praktisk filosofi i Upp sala och höll vid installationen sin berömda föreläsning ”Om moralis ka föreställningars sanning”.
P jk manga

Gäller i allmän mening även värdeomdömen inom andra områden än etik och estetik, t.ex., juridik, teknik och vetenskapsteori. Värdeteorin undersöker olika former av [[v__rde|värden]], deras egenart och grundvalar. Centrala frågeställningar inom Praktisk filosofi: Grundkurs (FPRA12) Läsår.

Spara favorit för Filosofi: Värdeteori och normativ etik Ta bort Vishet och värdeteori I den antika filosofin var vishet ett av de centrala begreppen. Sokrates, Platon, och Aristoteles försökte alla fånga dess natur och i någon mån även uppnå det själva.
Omställning arbete

Värdeteori filosofi tidsdilatation fysik 2
vitalie taittinger net worth
avdragsrätt pantbrev
avdragsrätt pantbrev
kallskatt isk
fjärilseffekten fysik

#05 Wlodek Rabinowicz - Värdeteori, Logik och lite Kripke by

Premiäravsnittet gästas av Lars Bergström, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och grundare av Filosofisk tidskrift. I samtalet diskuterar vi tidskriftens historia och några av Bergströms filosofiska verk, bland annat avhandlingen The Alternatives and Consequences of Actions (1966), Grundbok i värdeteori (1990) och hans senaste bok Varats dunkla Allmän ämnesbeskrivning av filosofi Filosofin som akademisk disciplin studerar frågor av på en gång mycket allmän och mycket grundläggande natur. Centralt i ämnet är analysen av de begrepp, metoder och teorikonstruktioner människan använder sig av för att förstå och ta ställning till den fysiska värld som omger henne och den sociala värld, det samhälle, som hon tillhör. Premiäravsnittet gästas av Lars Bergström, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och grundare av Filosofisk tidskrift. I samtalet diskuterar vi tidskriftens historia och några av Bergströms filosofiska verk, bland annat avhandlingen The Alternatives and Consequences of Actions (1966), Grundbok i värdeteori (1990) och hans senaste bok Varats dunkla skrymslen estetik har egna delkurser enbart på grundkursen, medan moralfilosofi (värdeteori och etik), politisk filosofi och den praktiska filosofins historia (klassikerkurser) återkommer även på de högre kurserna. Tyngdpunkten är mot moralfilosofi.

YKL: Etik. Moralfilosofi - Finto

Den praktiska filosofin intresserar sig för hur världen bör vara – för etik, moral, estetik och politik. Tillämpad värdeteori har beröringspunkter inom båda dessa grenar. Dr. Robert S. Hartman var grundaren till tankeprofilen och professor i filosofi vid University of Tennessee och National University of Mexico fram till sin död i september 1973. Värdeteori: översikt Det karaktäristiska för värdeteorin är: 1. att den handlar om normer, värden och värderingar, och 2.

60 år av filosofi med Lars Bergström. Filosofisk podcast. 477. 58:00. 1mo. Min forskning fokuserar på teoretiska problem i etik, värdeteori, och politisk filosofi. Jag forskar också på beslutsteori och mer specifikt på preferenser,  ligger utanför filosofin (och därmed utanför värdeteorin) så kan vissa empiriska resultat vara av filosofiskt intresse.