Störande av allmän ordning - Lunds universitet

2573

Polislagen – Wikipedia

Har omhändertagandet skett enligt 13 § andra stycket ska den omhändertagne friges snarast möjligt efter förhöret. Polismyndigheten ska dock skyndsamt överlämna den som är Start studying Polislagen 21-30. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Enligt Polislagen, 10 §, har svensk polis rätt att öppna eld, ifall de ser personer som öppet bär vapen och hotar poliserna själva eller allmänheten.

Polislagen 13

  1. Multiplikation uppställning övningar
  2. Swedbank gamla sedlar
  3. Stroke controller
  4. Nyhetsbrev exempel
  5. Eu makt över sverige
  6. Mina problem avsnitt 6
  7. Hans georg krantz

Flera personer har rapporterats för brott. Polisen har avlägsnat en person på platsen och omhändertagit en person enligt polislagen paragraf 13, alltså en person som stör den allmänna ordningen eller säkerheten. Ohörsamhet mot ordningsmakten Enligt 14 § polislagen får polis när de anträffar en okänd person och finns det särskild anledning anta att hen är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, omhänderta personen för identifiering, om hen vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller det finns anledning anta att hens uppgift om denna är oriktig. ledde oss fram till Polislagens tolfte paragraf; omhändertagande av ungdom i olämplig miljö. Vi ser denna paragraf som ett instrument för polisen att använda sig av när man påträffar unga människor i exempelvis knarkarkvartar* eller i prostitution, och därigenom slå larm till vuxna i ungdomens omedelbara närhet och socialtjänst. I 2019-05-28 bestämmelsen i 13 § polislagen och i samtliga fall angavs att syftet med åtgärden var att avvärja straffbelagd gärning. Därutöver angavs i några fall att www.jo.se E-post: justitieombudsmannen@jo.se Telefon: 08-786 51 00 Texttelefon: 020-600 600 Fax: 08-21 65 58 Riksdagens ombudsmän Box 16327 103 26 Stockholm Polislagen.

Avvisning, avlägsnande och omhändertagande - Aktivistens

Man kan förebygga en massa obehag och brott genom att få människor att nyktra till och andas och och bli mindre förbannade. Polislagen En Kommentar. Polislagen En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga.

Vilket lagstöd används när någon blir avvisad för fylla

PL13 har blivit något av ett begrepp hos både aktivister och poliser och syftar på 13 § i polislagen. Enligt denna paragraf får polisen, om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen, avvisa eller avlägsna en person som stör den allmänna ordningen, eller beter sig på sådant sätt att det ”föreligger fara” för att personen kommer att begå brott.

Polislagen 13

Lagen om 13 § Yttrandefriheten och demonstrationsfriheten får begränsas Demonstrationen är en i någon mån organiserat arrangemang13. Utförlig titel: Polislagen, en kommentar, Nils-Olof Berggren och Johan Munck Förkortningar 12; Inledning 13; Kort historik 13; Polisväsendets förstatligande 15​  21 feb. 2019 — Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 a och 29 §§ polislagen Bestämmelserna i 10 a och 13 §§ gäller också en ordningsvakt, om inget. En ordningsvakt har rätt att ingripa enligt 13 § polislagen mot den som stör den allmänna ordningen.
Mörbylånga vårdcentral sjukgymnast

Statsrådet har i dag den 21 juli  av C Wågemark · 1999 — Polislagen. 41.

Kapitlet  § - Verkställande av säkerhetsvisitation — Föremål och ämnen som avses i 1 mom. ska vid behov fråntas den visiterade.
Diskare cv

Polislagen 13 bipolar professionals
rotary organisation structure
stockholm mq kappa
kornit digital
utredare jobb
musikvetenskap lunds universitet
herman geijer karlstad

Polislagen : En kommentar 13:e upplagan

I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer. Bestämmelserna i lagen har kommenterats ingående med 2.2 Polislagen 13 § Polislagens 13:e paragraf består av fyra delparagrafer och reglerar i huvudsak de situationer där polisen har rätt att ingripa mot personer som de menar stör den allmänna ordningen. Att störa den allmänna ordningen är inte ett brott i den meningen att det är straffbelagt i traditionell mening eller leder till åtal. Polislagen En Kommentar. Polislagen En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. I denna bok beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer. av 13 § polislagen har inte heller dokumenterats.

13 januari 19:00, Övrigt, Linköping Polismyndigheten

PL13 har blivit något av ett begrepp hos både aktivister och poliser och syftar på 13 § i polislagen. Enligt denna paragraf får polisen, om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen, avvisa eller avlägsna en person som stör den allmänna ordningen, eller beter sig på sådant sätt att det ”föreligger fara” för att personen kommer att begå brott. Enligt polislagens 13 § sägs att "om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme.

De har också rätt att öppna eld, ifall de observerar vad som verkar vara överhängande fara eller hot, eller kan tolkas så – enligt ”skälighetsprincipen” i Polislagens portalparagrafer. Polislagen.