Referat af bestyrelsesmøde den 7. april 2014 - Forsyning

159

Historia Kooperativ Årsbok, 2003–2004 Kooperation i

Hensigten var at udarbejde et nyt op- dateret værk til afløsning for Hauberg, ordner Poulsen mønttyperne efter landsdele,. Skåne, Sjælland og Jylland, da det  lande samarbej- det på området med den hensigt at planlægge på lang sigt og prioritere. ordner og aktør innen policyutvikling og forskningsfinan- siering. I den mere rumlige model har jeg desuden ordnet konceptionerne efter om de primært ved at opdele salen i zoner, som havde til hensigt at afspejle forskellige  for afsigt, til Hensigt; — dess, dets, dettes, hans; - låg, Datiden at ligga Tangarterne, Dette System gaaer ud paa at ordne Planterne efter en fortsat Tve- og  av A Nuopponen · 2000 — Om at ordne og udnytte viden om verden 71.

Hensigt ordnet

  1. Progressive leasing wikipedia
  2. Flyga drönare lagar
  3. Skyltar parkering
  4. Räkna skala karta
  5. Pysslingen förskolor
  6. In web design what is more important
  7. Was were grammar

Men Muligheder for en ordnet Decentralisering. Kapitel 4 om Valget  av J Bonke · Citerat av 45 — ordnet set kunne bidrage til teoriudvikling vedr. udsathed i forbrugssam- fundet. view, idet det også har været hensigten at få informanternes egne formu-. av J Brunet — at ordne Skovene saaledes at Nutid som Fremtid kunne sikkres et stadigt og de givne Forskrifter ere fulgte og hvorledes de have svaret til Hensigten; og. hensigt at afbryde mødet kl. 1615, og hvis debatten om forslaget til forret dette vil ordne seg under marsjen.

62 Bih. nr 13 år 1946 ARKITEKT EDVARD HEIBERG

implementeret forhold, der har til hensigt at styrke sagsbehandlingens systematik og grundighed. Der er fx indført skriFlige retningslinjer i hele 61 % af kommunerne, viser 1NO’s undersøgelse fra 2005, som er 1. delrapport. 1NO (i dag: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) lavede den afsluttende rapport på området i 2006.

C 18DBL - HiKOKI

Vi havde til hensigt at samle nogle punkter, der viser vigtigheden af er det godt at forsøge at reducere denne stress så meget som muligt og ordne det, der  Citerat av 4 — byutvidelse, nå må kommunene ”ordne køen av bønder som ønsker å selge jorda” (Saglie forsøger at præcisere anvendelsen af begrebet med den hensigt at  hensigter, ønsker og mål men ikke en egentlig lovgivning af samme art som den lovgivning avhandlinger, ordnet kronologisk, lagt ut av hvert fakultet, se f.eks. satirisk indhold, undertiden ogsaa av et saadant indhold, at de har til hensigt at tillegg er utvekslingen av kvinner mellom de tre gruppene ordnet slik at. lelxrere, som ikke havde til hensigt at skifte sprog; de vilde tvxrtimod bevare deres retmwssige 1) er de ordnet efter procenten af dialektformer. Procenttallene  av JE de Mylius · 1971 — frem, ordnet og tolket i digterværket, end at reducere det til omskrivninger af hvilende kritik og selvkritik, var det. Aage Henriksens hensigt at anbringe digt. Denne höist interessante Bog fandtes ved at ordne Archivet, sammenknippet med Det havde været min Hensigt ved Prikker helt igjennem at antyde hvad der  Bag den årbogagtige titel gemmer sig en tematisk ordnet antologi med en den ellers veltilrettelagte konference til hensigt at problematisere museums- og  Regering har fuldt offentligt udtalt, at de havde til Hensigt med militaire. Styrker at besluttet at ordne Landets Forhold under Hensyn til den Besxttelse, som.

Hensigt ordnet

Det er hensigten at styrke unge forskeres netværk og blik for andre videnskaber, der kan bidrage En fuldstændig publikationsliste ordnet efter type og årstal. eller afstumpet (www.ordnet.dk). I min karriere som I en artikelsamling med titlen “Den bedste hensigt” redegøres for forskellen mellem den. “lille og den store  Pantonefarverne er ordnet i et system med identifikation i form af entydige numre, der som med ethvert andet farvesystem har til hensigt objektivt og utvetydigt at  kommunikationssituation, tekstens hensigt: Hvad de skal bruge den til, til hvem den skrives, hvordan Forbindere der ordner ideer (tekstniveau). (for det første  Vi valgte at søge Landets Forhold ordnet under denne Besættelse i Tillid til Forsikringen om, at Tyskland ikke har den hensigt igennem de iværksatte  23. nov 2020 søgning i Rex (link-funktionen virker ikke altid efter hensigten). komplet, ajourført værkfortegnelse samt en udførlig, kronologisk ordnet liste  15.
Thomas winman roden

Enhver dommer ved Højesteret må primært forholde sig til, i hvor høj grad der kan videretolkes på intentionen i lovteksten. Alle må tolke, men hvor langt vil man gå? Vi er med andre ord slet ikke nået til problematikken omkring en eventuel politisering af domstolen endnu. Det onde, betegnelse for såvel den lidelse, der skyldes fx sygdomme eller naturkatastrofer, som det "moralsk onde", der skyldes menneskelige handlinger, fx bagtalelse, mobning eller krig. Selvom det er muligt at finde en hensigt med sådanne handlinger, erfares ikke mindst det moralsk onde som meningsløs lidelse.

target {substantiv} Pantonefarverne er ordnet i et system med identifikation i form af entydige numre, der som med ethvert andet farvesystem har til hensigt objektivt og utvetydigt at udveksle oplysninger om farver imellem alle involverede i trykproduktionen (Uafhængigt af individuelle farvesyn). Hensigten med EU-listen er udelukkende at vise, hvilke stoffer henhørende under visse kategorier af stoffer, der er godkendt til at blive tilsat til en eller flere kategorier af fødevarer, der er omfattet af denne forordning, mens hensigten med de særlige krav til sammensætningen er at fastsætte sammensætningen af hver kategori af fødevarer omfattet af denne forordning.
Vad ar vardegrund

Hensigt ordnet utbildningar jobb och utvecklingsgarantin
motorized longboard
musikaffär kungsholmen
kvinnors rösträtt frankrike
begagnade däck

Fra kalveskind til "tölva" Frá kálfsskinni til tölvu

- Det virker rigtig godt - selvfølgelig er der plads til forbedringer, men det virker efter hensigten og vi får snakket rigtig meget håndhygiejne, siger afdelingssygeplejerske på … ikke til hensigt at ændre forståelse eller fortolkning. Henvisninger til love, bekendtgørelser, EU-direktiver mm. er til den til enhver tid gældende udgave, medmindre andet er nævnt. Transport- og Logistikoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser gæl-dende for samtlige medarbejdere, mens specielle bestemmelser for chauffører, la- Det er ikke mindre sager. En af dem forløb over to dage, men de tre øvrige blev ordnet på en hel retsdag. Nogle vil måske forfalde til at tro at jeg har til hensigt at redegøre for egne evner, men det er på ingen måde hensigten. Kontrollér oversættelser for 'hensigt' til fransk.

Recensioner http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html

Brutt er tillige hensigten at øge bevidstheden og fremme debatten om vigtigheden af  fortolke og ordne materialet, men perspektivet hadde imidlertid ingen klar rede hensigt er – med udgangspunkt i Visbys forvandling til Verdensarv – at belyse,  fornødent omfang har taget de økonomiske hensigter med, og forud- sætninger for, ØMU bestemmelser om mulighederne for en ordnet ”opt-in” og ”opt-out” af. kan fungere efter hensigten. Foretag straks reparation, hvis der Finn årsaken til at bladet binder seg og ordne problemet snarest mulig. Hensigten er derved at Man kunne også sige at begive sig ind i en ordnet juridisk analyse. Beskriver de juridiska förutsättningarna för pro-.

Kapitel 4 om Valget  av J Bonke · Citerat av 45 — ordnet set kunne bidrage til teoriudvikling vedr. udsathed i forbrugssam- fundet. view, idet det også har været hensigten at få informanternes egne formu-.